# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (svi)


Atomski Rat(2021) Nekro San
01. Znamenje rata
02. Nekro san
03. Humani metod
04. Bajonet
05. Realnost
06. Sužanj
07. Panika
08. Krvolok-klonovi
09. Glad
10. Tamo dole (dažd)
11. Senke01. Znamenje rata

Grmi sve bliže
Svakoga sata
Vrisak u vetru
Znamenje rata

Na horizontu
Čelična jata
Krici u osvit
Još jednog rata

Ref-
Znamenje rata

Lyrics by Romac02. Nekro san

Mi spavamo
Toplim baršunastim snom
Kontektovani na medij
Zavisni, potrošeni, otupeli

Ref-
Ples ekrana, virtualni puls
Ubrizgavanje korozije
Crnog dopamina

Zaboravljamo sebe
Gubimo realnost
Sve dublje
Bezpovratno tonemo
(U nekro san)03. Humani metod

Ispod humanog metoda
Krije se volja moćnika

Mesto zdravog razuma
Parole su straha

Tvoj izbor je samo
Prljava podvala

Ref-
Diktatura, Dominacija04. Bajonet

Crna oštra smrt... Bajonet!05. Realnost

Hteo bih da govorim
Ali ne čuju se reči
Hteo bih da mislim
Ali misli ne dolaze

Ref-
Utopljen
Utopljen u realnosti

Hteo bih živeti
Ali život pored mene prolazi

Hteo bih svetlost
Ali okolo je noć06. Sužanj

Ispred stubova moći
Upaljene žrtvene vatre

Sveta je krv
Na nožu libida

Neutaživa žedj
Sužnja ognja razaranja

Ref-
Uzdiže se svetli
Grimizni mač
Rasplamsali plam
Damara smrti

U bezdanu haosa
Okrece se točak
Čovečijih težnji07. Panika

Panika
Užas
Strah
Kraj!08. Krvolok-klonovi

Opet se deca
Igraju rata
A klovn se ceri
Sa plakata

Ref:
Krvave zastave, krvavi tronovi
Na kojima sede
Krvolok-Klonovi

Lyrics by Romac09. Glad

Leto je
Podne je
Vruće je
Na ulici
Njena ruka ispruzena
I na dlanu glad10. Tamo dole (dažd)

Ispod betonske kore je ždrelo pakla...
Senke hodaju bez svojih tela...
Ja svoje srce pravim od blata...

Ref. Tamo dole

Delirijum očaja, ekstaza bola...
Krik novorođenčeta je krik čovečanstva...
Rađamo se u plaču i kiša suza nas,
U smrt prati na kraju proročanstva.11. Senke

Senke prolaze na
dugom sivom zidu
Ta bezllicna lica
Su ista kao moje

Prljava usamljenostima
Gorda ocajanjem
Zakopcana svojim mrakom

One me vode za sobom
Bezlicna lica
Ista kao moje