# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (svi)


Partibrejkers(1997) Ledeno Doba
01. Sit gladan
02. Ne možeš mi ništa
03. Generacija
04. Dobro radio, loše radio
05. Ledeno doba
06. Kraj mora
07. Sjajnija budućnost
08. Dan za danom
09. Velika reka
10. Prijatelju01. Sit gladan

Na nogama sam se rodio
Mnoge sam puteve hodio
Video sam početak i kraj
Video sam bedu i sjaj

Na mnoga pitanja ti
Ne mogu odgovoriti
Al' ti neka vrata
Mogu otvoriti

Bolje sit gladan
Nego sit glup

Slabo se sećam
S kim sam bio
Slabo se sećam
S kim sam pio

Život svoj

Bolje sit gladan
Nego sit glup

Sit gladan
Sit glup02. Ne možeš mi ništa

Ja volim svoju muziku
Iznad svega
To je moja ljubav
Sve do neba

A ti po strani stojiš
I stalno mi greške brojiš

I nikad ruku da mi pružiš
I nikad ruku da mi pružiš

Pljuj, ubij me
Seci, peci
Ali znaj
Ne možeš mi ništa

Moja muzika je jača
Od bilo kakvog mača
Moja muzika je jača
Od bilo kakvog mača

Pogledaj sad
Ja sam sve što ti
nikad ne možeš imat03. Generacija

Moja senka i ja
Moja senka i ja
Ćutimo i znamo
Tišinu svoju imamo

I niko nam ne treba
Dok cepamo noć
Mi smo svoji sad
Mi smo svoje vreme
Voli svoju sreću i znaj

Ja nemam svoju generaciju
Ja nemam svoju generaciju
Ja nemam generaciju04. Dobro radio, loše radio

Ko će nešto da mi kaže
Ko će nešto da mi slaže
Ja očekujem lepo
Ja očekujem lepo

Vreme je
Vrati licu osmeh
Srcu svom pravednu snagu
Srcu svom pravedan mir
Nemoj da budeš kao i svi
Nemoj

Javi???
Vadi sebe
Isteraj mrak
Na kraju krajeva uvek kraj
Na kraju krajeva uvek kraj
Zato ...

Dobro radio, loše radio
Sve si sam u životu zaradio
Sve si sam, sve si sam

Sam, sam, sam, sve sam05. Ledeno doba

Ledeno doba
Napolju je vruće
Ledeno doba
Ostani kod kuće

Loše vesti kruže gradom
Svaki pogled zove te kradom

Isključenje mozga, samo osta
Isključenje mozga, samo osta

Odupri se ludilu
Odupri se ludilu
Odupri se ludilu
Odupri se ludilu

Kameno doba
Naše doba
Mračno doba
Gluvo doba

Niko ne igra
Niko ne diše
Niko nikog
Ne voli više

Pozdrav usnulom potomstvu

I onda čujem dobre vesti, bude nadu06. Kraj mora

Kraj mora
Kraj sveta
Kraj svega

Padamo na glavu
Nije nam ništa
Mi ništa ne osećamo

Sve brže
Sve sporije
Sve jasnije

Niko neće da prizna
da i sreća moze da izda

Hoću da skačem
hoću da svetlim

Ja za život svoj
dajem život svoj07. Sjajnija budućnost

Živim u granicama krajnjih mogućnosti
Okrenut ka sjajnijoj budućnosti

Koje nema, nema, nema

Pravim se lud da bih živeo
Pravim se lud da bih doživeo
Sjajniju budućnost

Koje nema, nema, nema

Na mojim vratima piše opasan pas
Ja lajem na sav glas
Na sjajniju budućnost

Koje nema, nema, nema

Ništa nismo znali
samo smo mladost imali

Sjajniju budućnost ...

Koje nema, nema, nema08. Dan za danom

Dan za danom
Život je mora
Živeti se mora
Upadam ...

Sve dublje i dublje
U mulju mulj
U mraku mrak
Ispod očiju

Sve se lepi
Bolest je blizu
Ne mogu da zatvorim oči
Ostaću ovde

Sve dublje i dublje
U mulju mulj
U crnu crno
Ispod noktiju

Am dam
Ne mogu ništa da ti dam
Ti sve uzimaš
Moje misli imaš
Šalješ me ...

Sve dublje i dublje
U mulju mulj
U mraku mrak
Crni krug

Ja bih hteo samo da spavam
Ja bih hteo snažno da sanjam
Sve bih dao da nisam tu
Sve bih dao da nisam tu

Sve dublje i dublje ...

Sve bih dao da nisam tu ...

Znam novo sunce se rađa
Znam novo sunce se rađa
Znam novo sunce se rađa
Znam novo sunce se rađa09. Velika reka

Velika reka
Sa dva srca
Gubi se sa očima
Kojima je vidim

Veliki crni plašt
Sa zvezdom na sebi
Skriva sve
Do sledećeg susreta

Stojiš na obali
Obučena čudno
Hteo bih da pobedim srce,
Veliku reku

Hteo bih da pobedim srce
Hteo bih da pobedim ... veliku reku

Velika reka
Velika reka

Stojiš, gledaš, zoveš me da dođem
Stojiš, gledaš, zoveš me da dođem10. Prijatelju

Prijatelju ...
Istim pravcem, istim putem
Istim pravcem, istim putem

To je sve što ostaje
To je sve što ostaje
To je sve što ostaje
To je sve što ostaje

Prijatelju ...
Prijatelju ...
Prijatelju ...
Prijatelju ...

To je sve što ostaje
To je sve što ostaje
To je sve što ostaje
To je sve što ostaje

Prijatelju ...