# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (svi)

Samo odbrana

Oštrica za odeću
Davim da se umire
Vrebam iz budžaka
Strah je moja snaga
Ženica se šetka
Zgrabiću je straga

Kungfu inspektorka ima tvrd revolver
Nož u bubregu, kažu da sam sam na njega pao
Sećaću se svojih kolena
Samoodbrane i pravde

Skinjare sa brda kokteliraju karton siti
Sudijskim sinovima se cepaju dosijei
Pravno nevidljivi ljudi pod terorom bande

Komšijska straža pušta četu pasa

Jedan pijani nagoreo od sopstvenog oružja
Jedan visi sa mostića naopačke na štriku
Jedan čeka donora za nos, prst i uvo
Jedan pao niz kamenjar, sad uči da hoda