# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (svi)

Bahata rulja

Bahata rulja oko mene
Besni su i nemaju kontrolu
Vode ih samo porivi
Ko da su mrtvi iznutra

Nemaju mozak i žele moj

Letargija je zarazna
Duša otrovana
Hoće da me progutaju
Od mene će dobiti gorušicu

Nemaju život i žele moj
Nemaju mozak i žele moj

Da li su oni mutacija
Ili delo superbakterije
Ne želim da postanem to

Ljuštura bez osećanja
Koja komunicira nasiljem
Zauzima prostor i traći resurse

Nemaju život i žele moj